Wednesday, March 5, 2008

..et guttekort..

Hänglar gutt med bil.....enda et flott stempel...
Dette kortet er nok klarere/skarpere i fargene, enn jeg greide få frem v/bruk av kamera....og kortet er brunt. ;-)

No comments: