Monday, September 1, 2014

siste runde med tags

siste tag-kort i denne runden. Nu er den lille kortboksen fyllt godt opp, så det er litt utvalg når barnebarna skal i bursdager. ;-)

No comments: