Wednesday, August 28, 2013

kort til gutt

oops - oppi alle jente- og blomster-kort som snart fyller kortboksen min - fantes det ingen guttekort..så da må jeg jo lage noen... :-) ..i samme dur som som de andre kortene = enkelt.
 

No comments: